Koroonaviirusega seotud teave Türgi kohta

Nakatumisnäitaja

Türgi mitteametlik nakatumisnäitaja (viimase 14 päeva haigestumus 100 000 inimese kohta) on 5. mai seisuga 621.

Oluline info reisimise kohta

Türgi-sisesele lennule pääsemiseks on vajalik HES-kood (koroonaviiruse leviku ennetamise ja viiruse jälgimisega seotud kood), mida saab hankida kas spetsiaalse mobiilirakenduse, SMSi või valitsuse veebilehe kaudu. Täpsemat teavet HES-koodi ja selle hankimise kohta saab näiteks Türgi lennukompanii kodulehelt.

Sisenemispiirangud Türki:

Kõik vähemalt kuueaastased reisijad peavad Türki reisimiseks esitama negatiivse koroonatesti (SARS-COV-2 PCR test) tulemuse. Test ei tohi olla tehtud rohkem kui 72 tundi enne Türki saabumist, lennukiga reisimisel mitte rohkem kui 72 tundi enne Türki saabumiseks kasutatava lennu väljumist. Inimesed, kes soovivad Türki reisida lennukiga, peavad negatiivse koroonatesti tulemuse esitama juba Türki siirduvale lennule asumisel, testitulemuse puudumisel reisijat lennukile ei lubata. Negatiivse testitulemuse esitamise nõue ei kehti transiitreisijatele, nende puhul järgitakse sihtkoha riigi kehtestatud reegleid. 
Täiendavad, karmimad reeglid (test + kohustuslik eneseisolatsioon) kehtivad reisijatele, kes saabuvad Türki riskiriikidest (näiteks India) või kes on viibinud riskiriikides viimase 10 päeva jooksul enne Türki saabumist. 

Kõik lennukiga Türki saabujad täitma enne Türki suunduvale lennukile asumist veebilehel register.health.gov.tr vastava ankeedi (ankeedi infoleht inglise ja türgi keeles). Ankeeti saab täita kõige varem 72 tundi enne reisi, vajadusel saab seda teha ka lennujaamas vahetult lennukile asumist. Reisija peab ankeedi pärast veebilehel täitmist ja edastamist välja trükkima või siis mobiilsesse seadmesse alla laadima ning esitama täidetud ankeedi enne lennukile asumist. Ankeedi täitmisel genereeritakse reisijale ka HES-kood. 

Õiguslikult siduvat teavet Türki sisenemise reeglite kohta saab Türgi pädevatelt ametivõimudelt (näiteks Türgi saatkonnalt Tallinnas).

Saatkonnale teadaolevad muud piirangud

Kõikides avalikes kohtades, sh tänaval, kauplustes, asutustes, kortermajade trepikodades ja liftides ning ühiskondlikus transpordis ja teistes sõidukites peab kandma maski. Maskikandmise kohustus kehtib terves Türgis, lisaks on kohustus hoida distantsi (1,5 kuni 2 meetrit).

Viitega koroonaohule on alates 12. novembrist 2020 kogu Türgis keelatud suitsetamine avalikes kohtades, sealhulgas ka tänavatel ja väljakutel ning bussipeatustes.

Piirangud kehtestatakse provintside kaupa sõltuvalt iga provintsi epidemioloogilisest olukorrast. Provintsid on jagatud nelja gruppi (madal risk, keskmine risk, kõrge risk, väga kõrge risk). Öine liikumiskeeld (21:00-5:00) jääb kehtima kogu riigis, kuid madala ja keskmise riskiga provintsides ei ole enam nädalavahetustel päevast liikumiskeeldu, kõrge riskiga provintsides jääb kehtima pühapäevane liikumiskeeld ja väga kõrge riskiga provintsides kehtib liikumiskeel nii laupäeval kui ka pühapäeval. Ka teised piirangud sõltuvad alates 2. märtsist konkreetse provintsi riskigrupist. Täpsemat teavet Türgis kehtivate reeglite kohta saab kohalikelt võimudelt, näiteks Türgi siseministeeriumi kodulehelt (türgi keeles).

25. aprillil teatasid Türgi võimud täiendavatest piirangutest ajavahemikuks 30. aprill kuni 17. mai 2021. 29. aprilli õhtul kella seitsmest (19:00) kuni 17. mai hommikul kella viieni (5:00) kehtib Türgis üleriigiline liikumispiirang. Kõik asutused ja ettevõtted peale nende, kes osutavad elutähtsat teenust, suletakse. Elanikel on lubatud ajavahemikus 10-17 käia jala kodulähedases poes või apteegis, muul ajal ja muul ettekäändel võivad kodust lahkuda vaid need, kellel on selleks eriluba. Linnadevaheline liikumine on lubatud vaid erilubadega. Uute piirangute kohta saab täiendavat teavet Türgi siseministeeriumi kodulehelt (türgi keeles). Liikumist puudutavad piirangud ei kehti neile välismaalastele, kes viibivad Türgis turistidena, teistel alustel (elamisluba jms) Türgis viibivatele välismaalastele kehtivad piirangud täies mahus.

13. aprillil teatasid Türgi võimud uutest ajutistest piirangutest ramadaani esimeseks kaheks nädalaks (13. kuni 29. aprill): öine liikumiskeeld kehtib nüüd alates kella seitsmest õhtul varasema üheksa asemel (liikumiskeeld kehtib nüüd 19-5). Nädalavahetuse liikumiskeeld kehtib sel ajal kogu riigis sõltumata konkreetse provintsi riskitasemest. Täiendavad piirangud kehtestati taas neile, kel vanust 65 aastat või rohkem või nooremad kui 18 ning piiratud on ka linnadevahelist liikumist. Uute piirangute kohta saab täiendavat teavet Türgi siseministeeriumi kodulehelt (türgi keeles). Piirangud ei kehti neile välismaalastele, kes viibivad Türgis lühiajaliselt (turistid), elamisloaga Türgis viibivatele välismaalastele kehtivad piirangud täies mahus.

Täpsemat ja õiguslikult siduvat teavet Türgis kehtivate piirangute kohta saab pädevatelt Türgi ametivõimudelt.

Üldist infot koroonaviiruse 2019-nCoV kohta leiab Välisministeeriumi kodulehelt.