Õpingute alustamine Eestis 2019. aastal

Oluline informatsiooni 2019. aasta sügisel Eestisse õppima asujatele

Õppetöö Eesti kõrgkoolides algab tavaliselt 1. septembril, kuid enamus kõrgkoole eeldavad, et välisüliõpilased saabuvad kohale juba augusti viimasel nädalal, mil algavad välisüliõpilastele mõeldud  kohanemiskursused. Tavapäraselt on bakalaureuse- või magistriõppesse asuvatel välisüliõpilastel võimalik õppima asuda kuni septembri keskpaigani. Doktoriõppe tähaajad on erinevad, täpsemat infot saab konkreetsest ülikoolist.

Kolmandate riikide kodanikud vajavad pikaajaliseks viibimiseks Eestis kas elamisluba või viisat. Kui planeeritav õppimine Eesti kõrgkoolis kestab kauem kui 1 aasta (12 kuud), peab üliõpilane saama igal juhul elamisloa, mis väljastatakse tavaliselt kogu õppeperioodi ajaks. Saatkond soovitab taotleda elamisluba saatkonnas nii, et taotleja jõuaks oma elamisloakaardi kätte saada saatkonnas veel enne Eestisse asumist. Kuna elamisloa menetlusaeg on kuni 2 kuud (arvestamata aega, mis kulub taotluse saatkonnast Tallinna ja elamisloakaardi Tallinnast saatkonda transportimiseks), saab elamisloataotlusi 2019. aasta sügissemestril algavateks õpinguteks esitada Eesti Saatkonnas Ankaras kuni 21. maini. Need taotlejad, kes selleks ajaks elamisloataotlust esitada ei jõua, taotlevad saatkonnas D-viisa ja taotlevad elamisluba juba Eestis.

  • Tähelepanu! Saatkonnas saab taotleda kas elamisluba või D-viisat, kuid mitte mõlemat! Saatkond soovitab üliõpilastel pingutada selle nimel, et nad saaksid oma elamisloataotluse saatkonda esitatud hiljemalt 21. mail.
  • Tähelepanu! Elamisloataotluse esitamisel ei pea saatkonda esitama ülikooli vastuvõtukirja. Vastuvõtmise fakti kontrollib PPA elamisloataotluse menetlemise käigus otse konkreetsest ülikoolist.
  • Tähelepanu! Kui te soovite oma esitada oma elamisloataotluse õppimiseks saatkonda 21. mail või varem, kuid ei leia meie elektroonilisest kalendrist vaba aega, saatke palun kiri saatkonna üldaadressile embassy.ankara@mfa.ee ja me pakume teile aja elamisloataotluse esitamiseks.

Õppur, kelle õpingud Eestis kestavad vähem kui üks aasta (vähem kui 12 kuuks), taotleb saatkonnast D positiivse vastuse korral asub Eestisse ja viibib seal kogu õppeperioodi jooksul D-viisa alusel.

 

Reeglid elamislubade ja D-viisade taotlemiseks Eesti saatkonnast Ankaras õppuritele, kes asuvad Eestisse õppima 2019. aasta sügissemestril pikemaks ajaks kui üks aasta (12 kuud):

Taotluse esitamine 21. mail 2019 või varem

Taotleja, kes esitab oma taotluse saatkonda hiljemalt 21. mail

  • esitab saatkonda elamisloataotluse,
  • määrab elamisloakaardi kättesaamise kohaks saatkonna Ankaras ning
  • positiivse otsuse korral saab oma kaardi augusti eelviimasel nädalal saatkonnast kätte ja asub Eestisse elamisloakaardi alusel.

Erandina võib taotleja, kes elab riigis, kust Türki reisimine on keeruline (näiteks tuleb iga kord Türki sõitmiseks taotleda viisa või taotleja elukohariik asub Türgist kaugel või on reisimine muudel põhjustel keeruline) pärast elamisloa taotluse esitamist (eeldusel, et taotlus esitatakse hiljemalt 21. mail) esitada saatkonna lisaks ka D-viisa taotluse. Elamisloakaardi kättesaamise kohaks märgib taotleja siis Eestis asuva PPA teeninduse.  D-viisa taotlus võetakse sel juhul vastu kohe pärast elamisloa taotluse vastuvõtmist, eraldi aega selleks broneerima ei pea. Esitatud D-viisa taotlus vaadatakse läbi 5 tööpäeva jooksul ja positiivse otsuse korral väljastatakse taotlejale D-viisa, mille kehtivus algab mitte varem kui 26. augustil 2019. Kui hiljem teeb PPA taotleja elamisloataotluses negatiivse otsuse, tühistatakse ka taotlejale väljastatud D-viisa. Tähelepanu! Seda erandit ei rakendata Türgis elavatele taotlejatele. Teistele taotlejatele erandi rakendamise üle otsustab saatkond.

 Taotluse esitamisel pärast 21. maid 2019

Taotleja, kes esitab taotluse pärast 21. maid

  • esitab saatkonda Eesti pikaajalise viisa (D-viisa) taotluse,
  • positiivse otsuse korral asub Eestisse pikaajalise viisa alusel ja
  • esitab elamisloataotluse Eestis pärast saabumist.

Tähelepanu! Kuna Politsei- ja Piirivalveameti teenindused Eestis võtavad elamisloataotlusi vastu vaid eelneva registreerimise alusel, soovitab saatkond aja taotluse vastuvõtuks PPA kodulehel broneerida aegsasti, esimesel võimalusel (PPA kodulehel saab aega broneerida kuni kolm kuud ette).