Schengen Vizesi başvuruları için gerekli genel belgeler

 Genel belgeler

Tüm başvuru sahipleri tarafından verilecek belgeler:

 • Başvuru formu– Başvuru formu Estonca, İngilizce veya Türkçe olarak doldurulabilir. Başvuru formu İnternette doldurmalı, çıktısı alınması gerekmektedir, 37 noktasında ve son sayfasında imzalanmalı. VFS Vize merkezinde başvuru yaparken, lütfen VFS web sitesindeki talimatları dikkate alın;
 • Fotoğraf. 35×45 mm ölçülerinde arka fonu beyaz, rötuşsuz, genelde başörtüsüz ve altı aydan eski olmayan fotoğraf. Fotoğraf başörtüsü ile çekilebilir, ancak yüzün ana özellikleri fotoğrafta görülmelidir. (Çene, burun, gözler ve kaşlar örtülmemeli; alın yüz şeklini görünür kılacak şekilde açık olmalıdır). Daha fazla bilgi için lütfen tıklayınız. Fotoğraf başvuru formuna yapıştırılmalıdır;
 • Seyahat belgesi (pasaport). Schengen bölgesinden ayrılış tarihinden itibaren en az 90 gün (3 ay) daha geçerli olmalıdır, en az 2 tane boş sayfası olmalıdır ve pasaport son 10 yıl içerisinde verilmiş olmalıdır;
 • Seyahat sağlık sigortası; kalacağınız dönemi kapsayan, 30 000 EURO kapsamlı ve Estonya’da ve diğer Schengen ülkelerinin topraklarında geçerli olmalı. Ayakta, yatakta, bütün tedavi masrafları ve hastalık veya vefat halinde ülkeye dönüş masraflarını kapsamalıdır. Çok girişli vize için başvururken, sigorta ilk amaçlanan konaklama için sunulması gerekir.

Ek belgeler (seyahat amaçlarına göre)

 • Turizm
 • Aile veya arkadaş ziyareti amaçlı
 •  Ticari ziyaret amaçlı
 • Kamyon Şoförü (iş gezisi)
 • Kültürel, sportif veya konferans etkinliklerine katılım amaçlı
 •  Öğrenim veya AB’nin eğitim, öğrenim veya araştırma programlarına katılma amaçlı

Turizm :

 • Uçak / seyahat rezervasyonları ya da öngörülen ulaşım aracına ilişkin diğer kanıtlayıcı belgeler
 • Otel rezervasyonları veya seyahat planını gösterir belgeler
 • Seyahat masraflarının nasıl karşılanacağını gösterir belgeler: örnek:
  • son üç aylık hesap hareketlerini gösterir banka hesap dökümü, ve
  • düzenli geliri gösterir belgeler: örnek; son üç ayın maaş bordroları (ya da benzeri)
 • Başvuru sahipleri, aşağıda belirtilen belgelerden kendi durumlarına uygun olanları ibraz edecektir:
  • Başvuru sahibi çalışan ise:
   • İşveren mektubu ve/veya izin onayı
   • SGK (sosyal güvenlik) işe giriş bildirgesi  ve SGK “hizmet dökümü”
  • Başvuru sahibi çiftçi ise;
   • bağlı olduğu ziraat odası tarafından verilmiş çiftçi belgesi
  • Başvuru sahibi çalışan veya şirket sahibi ise:
   • Şirketin ticaret odasındaki kaydı ve ticaret sicil gazetesinin  kopyası
   • Vergi levhası
  • Başvuru sahibi  emekli ise:
   • Emekli maaşını gösterir belge (banka hesap özeti veya  emekli cüzdanı)
  • Başvuru sahibi öğrenci ise:
   • Öğrenci Belgesi
  • Başvuru sahibi reşit değil ise/18 yaşın altındaysa ve yalnız veya sadece bir ebeveyn ya da yasal vasi ile seyahat ediyorsa:
   • Ebeveyninden noter tasdikli muvafakatname (seyahat eden ebeveyn evli değil ise veya ebeveynlik yetkisi sadece kendisindeyse bu koşul geçerli değildir)

Aile veya arkadaş ziyareti amaçlı:

 • Uçak / seyahat rezervasyonları ya da öngörülen ulaşım aracına ilişkin diğer kanıtlayıcı   belgeler
 • Seyahat masraflarının nasıl karşılanacağını gösterir belgeler: örnek:
  • son üç aylık hesap hareketlerini gösterir banka hesap dökümü, ve
  • düzenli geliri gösterir belgeler: örnek; son üç ayın maaş bordroları (ya da benzeri)
 • Aile bağlarının olduğuna dair belge (Tam Tekmil Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği)
 • Başvuru sahipleri, aşağıda belirtilen belgelerden kendi durumlarına uygun olanları ibraz edecektir:
  • Başvuru sahibi çalışan ise:
   • İşveren mektubu ve/veya izin onayı
   • SGK (sosyal güvenlik) işe giriş bildirgesi  ve SGK “hizmet dökümü”
  • Başvuru sahibi çiftçi ise;
   • bağlı olduğu ziraat odası tarafından verilmiş çiftçi belgesi
  • Başvuru sahibi çalışan veya şirket sahibi ise:
   • Şirketin ticaret odasındaki kaydı ve ticaret sicil gazetesinin  kopyası
   • Vergi levhası
  • Başvuru sahibi  emekli ise:
   • Emekli maaşını gösterir belge (banka hesap özeti veya emekli cüzdanı)
  • Başvuru sahibi öğrenci ise:
   • Öğrenci Belgesi
  • Başvuru sahibi reşit değil ise/18 yaşın altındaysa ve yalnız veya sadece bir ebeveyn ya da yasal vasi ile seyahat ediyorsa:
   • Ebeveyninden noter tasdikli muvafakatname (seyahat eden ebeveyn evli değil ise veya ebeveynlik yetkisi sadece kendisindeyse bu koşul geçerli değildir)
 • Sponsor ve/veya konaklamaya ilişkin belge
  • Serbest formatta davetiye veya garanti/teminat mektubu. Davetiye imzayla dijital olarak gönderilmesi önerilir. Dijital olarak imzalanmış davetiye [email protected] adresine gönderilmesi gerekiyor ve konu satırında (subject) başvuru sahibinin adını, seyahat belgesinde (pasaport) göründüğü gibi belirtmesi gerekiyor. Başvuru sırasında, başvuru sahibi, dijital olarak imzalanmış belgenin bir çıktısını ve dijital imzalı belgenin ne zaman Büyükelçiliğin e-posta adresine gönderildiğinin göstermeli.

 Ticari ziyaret amaçlı:

 •  Uçak / seyahat rezervasyonları ya da öngörülen ulaşım aracına ilişkin diğer kanıtlayıcı belgeler
 • Seyahat masraflarının nasıl karşılanacağını gösterir belgeler: örnek:
  • son üç aylık hesap hareketlerini gösterir banka hesap dökümü, ve
  • düzenli geliri gösterir belgeler: örnek; son üç ayın maaş bordroları (ya da benzeri)
 • Fuara katılacaksa giriş kartı veya katılıma ilişkin belgeler.
 • Başvuru sahipleri, aşağıda belirtilen belgelerden kendi durumlarına uygun olanları ibraz edecektir:
  • Başvuru sahibi çalışan ise:
   • İşveren mektubu ve/veya izin onayı
   • SGK (sosyal güvenlik) işe giriş bildirgesi  ve SGK “hizmet dökümü”
  • Başvuru sahibi çiftçi ise:
   • bağlı olduğu ziraat odası tarafından verilmiş çiftçi belgesi
  • Başvuru sahibi çalışan veya şirket sahibi ise
   • Şirketin ticaret odasındaki kaydı ve ticaret sicil gazetesinin  kopyası
   • Vergi levhası
 • Sponsor ve/veya konaklamaya ilişkin belge:
   • Serbest formatta davetiye veya garanti/teminat mektubu. Davetiye imzayla dijital olarak gönderilmesi önerilir. Dijital olarak imzalanmış davetiye [email protected] adresine gönderilmesi gerekiyor ve konu satırında (subject) başvuru sahibinin adını, seyahat belgesinde (pasaport) göründüğü gibi belirtmesi gerekiyor. Başvuru sırasında, başvuru sahibi, dijital olarak imzalanmış belgenin bir çıktısını ve dijital imzalı belgenin ne zaman Büyükelçiliğin e-posta adresine gönderildiğinin göstermeli.

Kamyon Şoförü (iş gezisi)

 •  Şirket teminat yazısı ve şirketin üyesi olması halinde UND (Uluslararası Nakliyeciler Derneği) tarafından verilen teminat yazısı.
 • Şirket sürücülerinin listesi.
 • Sürücünün SGK (sosyal güvenlik) işe giriş bildirgesi , SGK “hizmet dökümü” ve sürücü için yapılan önceki SGK ödemeleri listesi.
 • Şirketin Ticaret Odası kaydı.
 • C2 belgesi (ihracat izni).
 • Sürücünün ulusal veya uluslararası sürücü belgesi.
 • AB’deki bir şirketten davet mektubu ya da iş ortaklığı belgesi.
 • Davetiye imzayla dijital olarak gönderilmesi önerilir. Dijital olarak imzalanmış davetiye [email protected] adresine gönderilmesi gerekiyor ve konu satırında (subject) başvuru sahibinin adını, seyahat belgesinde (pasaport) göründüğü gibi belirtmesi gerekiyor. Başvuru sırasında, başvuru sahibi,  dijital olarak imzalanmış belgenin bir çıktısını ve dijital imzalı belgenin ne zaman Büyükelçiliğin e-posta adresine gönderildiğinin göstermeli.

Kültürel, sportif veya konferans etkinliklerine katılım amaçlı

 • Uçak / seyahat rezervasyonları ya da öngörülen ulaşım aracına ilişkin diğer kanıtlayıcı belgeler.
 • Konaklamaya ilişkin belge.
 • Seyahat masraflarının nasıl karşılanacağını gösterir belgeler: örnek:
  • son üç aylık hesap hareketlerini gösterir banka hesap dökümü, ve
  • düzenli geliri gösterir belgeler: örnek: Son üç ayın maaş bordroları (ya da benzeri).
 • Aşağıda belirtilen belgelerden ziyaretin amacına uygun olanlar ibraz edilecektir:
  • Kültürel etkinlik veya konferanslara katılım amacıyla:
   • Etkinliği düzenleyen firma tarafından gönderilen davetiye veya kültürel hizmet sağlayıcısı ile imzalanan sözleşme veya yaratıcı bir eser için gönderilen davetiye. Davetiye imzayla dijital olarak gönderilmesi önerilir. Dijital olarak imzalanmış davetiye [email protected] adresine gönderilmesi gerekiyor ve konu satırında (subject) başvuru sahibinin adını, seyahat belgesinde (pasaport) göründüğü gibi belirtmesi gerekiyor. Başvuru sırasında, başvuru sahibi, dijital olarak imzalanmış belgenin bir çıktısını ve dijital imzalı belgenin ne zaman Büyükelçiliğin e-posta adresine gönderildiğinin göstermeli
  • Spor etkinlikleri amacıyla:
   • spor kulübü / spor federasyonu tarafından gönderilen ve spor etkinliğine katılımı teyit eden davetiye veya akreditasyon belgesi. Davetiyenin imzayla dijital olarak gönderilmesi önerilir. Dijital olarak imzalanmış davetiye [email protected] adresine gönderilmesi gerekiyor ve konu satırında (subject) başvuru sahibinin adını, seyahat belgesinde (pasaport) göründüğü gibi belirtmesi gerekiyor. Başvuru sırasında, başvuru sahibi, dijital olarak imzalanmış belgenin bir çıktısını ve dijital imzalı belgenin ne zaman Büyükelçiliğin e-posta adresine gönderildiğinin göstermeli
   • gönderen spor kulübü veya spor federasyondan alınmış sporcu lisansı.
 • Başvuru sahibinin kişisel durumuna ilişkin aşağıdaki belgeler, ilgili kategorideki başvuru sahiplerince ibraz edilecektir:
  • Başvuru sahibi çalışan ise:
   • İşveren mektubu ve/veya izin onayı.
   • SGK (sosyal güvenlik) işe giriş bildirgesi ve SGK “hizmet dökümü”.
 • Başvuru sahibi çiftçi ise:
  • ziraat odası tarafından verilmiş çiftçi belgesi
 • Başvuru sahibi çalışan veya özel şirket sahibi ise:
  • şirketin ticaret odasındaki kaydı ve ticaret sicil gazetesinin bir nüshası.
  • Vergi levhası.
 • Başvuru sahibi emekli ise:
  • emekli maaşını gösterir belge (banka hesap özeti veya emekli cüzdanı).
 • Başvuru sahibi öğrenci ise:
  • Öğrenci Belgesi.
 • Başvuru sahibi reşit değil ise/18 yaşın altındaysa ve yalnız veya sadece bir ebeveyn ya da yasal vasi ile seyahat ediyorsa:
  • Ebeveyninden noter tasdikli muvafakatname (seyahat eden ebeveyn evli değil ise veya ebeveynlik yetkisi sadece kendisindeyse bu koşul geçerli değildir).

 Öğrenim veya AB’nin eğitim, öğrenim veya araştırma programlarına katılma amaçlı

 • Uçak / seyahat rezervasyonları ya da öngörülen ulaşım aracına ilişkin diğer kanıtlayıcı belgeler.
 • Seyahat masraflarının nasıl karşılanacağını gösterir belgeler: örnek:
  • son üç aylık hesap hareketlerini gösterir banka hesap dökümü, ve
  • düzenli geliri gösterir belgeler: örnek: Son üç ayın maaş bordroları (ya da benzeri).
 • Kalınması planlanan süre için konaklamaya ilişkin belge
 • Aşağıda belirtilen belgelerden ziyaretin amacına uygun olanlar ibraz edilecektir:
  • Öğrenim amacıyla:
   • Ulusal mevzuata uygun davetiye ve/veya teminat. Davetiyenin imzayla dijital olarak gönderilmesi önerilir. Dijital olarak imzalanmış davetiye [email protected] adresine gönderilmesi gerekiyor ve konu satırında (subject) başvuru sahibinin adını, seyahat belgesinde (pasaport) göründüğü gibi belirtmesi gerekiyor. Başvuru sırasında, başvuru sahibi, dijital olarak imzalanmış belgenin bir çıktısını ve dijital imzalı belgenin ne zaman Büyükelçiliğin e-posta adresine gönderildiğinin göstermeli.
  • AB’nin eğitim, öğrenim veya araştırma programlarına katılım amacıyla:
   • Üniversite veya araştırma merkezi tarafından gönderilen davet mektubunun aslı.Davetiye imzayla dijital olarak gönderilmesi önerilir. Dijital olarak imzalanmış davetiye consulate.[email protected] adresine gönderilmesi gerekiyor ve konu satırında (subject) başvuru sahibinin adını, seyahat belgesinde (pasaport) göründüğü gibi belirtmesi gerekiyor. Başvuru sırasında, başvuru sahibi,  dijital olarak imzalanmış belgenin bir çıktısını göstermeli.
   • Vize başvurusu yapanın, bir Avrupa Birliği Programı kapsamında desteklendiğini gösterir, Türkiye Ulusal Ajansı (AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi) veya TÜBİTAK tarafından verilmiş mektup.
 • Başvuru sahibinin kişisel durumuna ilişkin aşağıdaki belgeler, ilgili kategorideki başvuru sahiplerince ibraz edilecektir:
  • Başvuru sahibi öğretmen veya öğretim görevlisi ise:
   • işveren mektubu ve/veya izin onayı.
   • SGK (sosyal güvenlik) işe giriş bildirgesi.
  • Başvuru sahibi öğrenci ise:
   • Öğrenci Belgesi.
  • Başvuru sahibi reşit değil ise/18 yaşın altındaysa ve yalnız veya sadece bir ebeveyn ya da yasal vasi ile seyahat ediyorsa:
   • Ebeveyninden noter tasdikli muvafakatname (seyahat eden ebeveyn evli değil ise veya ebeveynlik yetkisi sadece kendisindeyse bu koşul geçerli değildir).