Eesti kodaniku passi ja ID-kaardi taotlemine

Eesti kodaniku passi või ID-kaardi taotlemiseks palume registreerida end konsuli vastuvõtule meie elektroonilises kalendris või saata e-kiri aadressile embassy.ankara@mfa.ee. Kui kasutate vastuvõtule registreerimiseks elektroonilist kalendrit, siis palun pidage meeles, et igale taotlejale (kaas arvatud alaealine laps) tuleb broneerida eraldi aeg. Vastu võetakse vaid selle isiku taotlus, kelle nimele on tehtud broneering elektroonilises kalendris.

Eesti kodaniku passi ja ID-kaardi taotlemise korra, taotlemisel esitatavate dokumentide ja taotluse läbivaatamise eest tasutavate riigilõivude kohta saate täpsemat teavet Politsei- ja Piirivalveameti veebilehelt.