Kes saavad taotleda D-viisat Eesti saatkonnas Ankaras?

TÄHELEPANU!
Seoses uue koroonaviiruse pandeemilise levikuga maailmas on Vabariigi Valitsus ajutiselt piiranud nende isikute ringi, kellel on õigus Eestisse siseneda. Eestisse sisenemise õigust reguleerib Vabariigi Valitsuse korraldus number 169, korralduse tekst on kättesaadav siin.
Saatkond juhib viisataotlejate tähelepanu sellele, et viisataotluse vastuvõtmine ja viisa väljastamine ei tähenda automaatselt seda, et taotlejal on reaalselt võimalik viisaga ka Eestisse reisida, vaid lisaks viisale peab taotlejal olema ka õigus Eestisse siseneda. Täpsemat teavet Eestisse sisenemise reeglite kohta saab Politsei- ja Piirivalveameti kodulehelt www.politsei.ee.
Viisataotlust esitades kinnitab taotleja, et ta on teadlik sellest, et lisaks viisale vajab ta Eestisse reisimiseks ka õigust Eestisse siseneda ning kui tal ei õnnestu Eestisse siseneda, siis on tegemist taotleja poolt võetud teadliku riskiga, mille majanduslike tagajärgede eest vastutab taotleja.

Eesti saatkonnas Ankaras saavad D-viisat taotleda:

  • kõik Türgi elanikud sõltumata kodakondsusest. Kui taotleja ei ole Türgi kodanik, saab ta Eesti saatkonnas Ankaras D-viisat taotleda reeglina vaid juhul, kui tal on kehtiv Türgi elamisluba;
  • Türgis mitte elavad isikud, kelle elukohariigis ei ole Eesti välisesindust, mis menetleb viisataotlusi. Viisade menetlemisega tegelevate Eesti väliseisnduste nimekirja leiate Välisministeeriumi veebilehelt.