Üldinfo pikaajalise viibimise kohta

 

Viibimine Eestis on pikaajaline, kui see kestab kauem kui 90 päeva mistahes 180päevase perioodi jooksul. Pikaajalise viibimise aluseks võib olla Eesti väljastatud D-viisa või Eesti väljastatud elamisluba, teatud juhtudel (õpingud, teadustöö jms) võib pikaajalise viibimise aluseks olla ka teise Schengeni liikmesriigi väljastatud D-viisa või elamisluba.

Kui isiku viibimiskavatus on pikem kui üks aasta, esitab isik saatkonnas elamisloataotluse ja sõidab Eestisse pärast elamisloakaardi kättesaamist. Elamisloa taotlemise kohta lugege täpsemalt siit.  Teatud juhtudel (õppimine, iduettevõtlusega tegelemine, iduettevõttes töötamine) võib pikema kui aastase viibimiskavatsusega isik taotleda saatkonnast D-viisa, asuda Eestisse D-viisa alusel ning esitada elamisloataotluse Eestis otse Politsei- ja Piirivalveametile.

Kui isiku pikaajalise viibimise kavatsus on pikkusega kuni üks aasta, esitab isik saatkonnas D-viisa taotluse ning positiivse otsuse puhul sõidab Eestisse ja viibib Eestis D-viisa alusel.

Reeglina saab saatkonnas esitada kas D-viisa või elamisloataotluse, kuid mitte mõlemat.