Üldinfo pikaajalise viibimise kohta

TÄHELEPANU!
Seoses uue koroonaviiruse pandeemilise levikuga maailmas on Vabariigi Valitsus ajutiselt piiranud nende isikute ringi, kellel on õigus Eestisse siseneda. Eestisse sisenemise õigust reguleerib Vabariigi Valitsuse korraldus number 169, korralduse tekst on kättesaadav siin.
Saatkond juhib viisataotlejate tähelepanu sellele, et viisataotluse vastuvõtmine ja viisa väljastamine ei tähenda automaatselt seda, et taotlejal on reaalselt võimalik viisaga ka Eestisse reisida, vaid lisaks viisale peab taotlejal olema ka õigus Eestisse siseneda. Täpsemat teavet Eestisse sisenemise reeglite kohta saab Politsei- ja Piirivalveameti kodulehelt www.politsei.ee.
Viisataotlust esitades kinnitab taotleja, et ta on teadlik sellest, et lisaks viisale vajab ta Eestisse reisimiseks ka õigust Eestisse siseneda ning kui tal ei õnnestu Eestisse siseneda, siis on tegemist taotleja poolt võetud teadliku riskiga, mille majanduslike tagajärgede eest vastutab taotleja.

Viibimine Eestis on pikaajaline, kui see kestab kauem kui 90 päeva mistahes 180päevase perioodi jooksul. Pikaajalise viibimise aluseks võib olla Eesti väljastatud D-viisa või Eesti väljastatud elamisluba, teatud juhtudel (õpingud, teadustöö jms) võib pikaajalise viibimise aluseks olla ka teise Schengeni liikmesriigi väljastatud D-viisa või elamisluba.

Kui isiku viibimiskavatus on pikem kui üks aasta, esitab isik saatkonnas elamisloataotluse ja sõidab Eestisse pärast elamisloakaardi kättesaamist. Elamisloa taotlemise kohta lugege täpsemalt siit.  Teatud juhtudel (õppimine, iduettevõtlusega tegelemine, iduettevõttes töötamine) võib pikema kui aastase viibimiskavatsusega isik taotleda saatkonnast D-viisa, asuda Eestisse D-viisa alusel ning esitada elamisloataotluse Eestis otse Politsei- ja Piirivalveametile.

Kui isiku pikaajalise viibimise kavatsus on pikkusega kuni üks aasta, esitab isik saatkonnas D-viisa taotluse ning positiivse otsuse puhul sõidab Eestisse ja viibib Eestis D-viisa alusel.

Reeglina saab saatkonnas esitada kas D-viisa või elamisloataotluse, kuid mitte mõlemat.