Üldinfo lühiajalise viibimise kohta

 

Viibimine Eestis ja teistes Schengeni konventsiooni liikmesriikides on lühiajaline, kui see ei kesta kauem kui 90 päeva mistahes 180päevase perioodi jooksul. Lühiajaline viibimise aluseks võib olla

  • Schengeni viisa,
  • Schengeni liikmesriigi väljastatud elamisluba,
  • Schengeni liikmesriigi väljastatud D-viisa või
  • kodakondsusest tulenev õigus viibida Schengeni liikmesriikides lühiajaliselt ilma viisat omamata (lühiajaline viisavaba viibimine).

Kui kavandatava viibimise pikkus on rohkem kui 90 päeva 180päevase perioodi jooksul, peab kolmanda riigi kodanik taotlema pikaajalist viibimist võimaldava D-viisa või elamisloa. Täpsema info pikaajalise viibimise kohta leiate siit.