Üldinfo lühiajalise viibimise kohta

TÄHELEPANU!
Seoses uue koroonaviiruse pandeemilise levikuga maailmas on Vabariigi Valitsus ajutiselt piiranud nende isikute ringi, kellel on õigus Eestisse siseneda. Eestisse sisenemise õigust reguleerib Vabariigi Valitsuse korraldus number 169, korralduse tekst on kättesaadav siin.
Saatkond juhib viisataotlejate tähelepanu sellele, et viisataotluse vastuvõtmine ja viisa väljastamine ei tähenda automaatselt seda, et taotlejal on reaalselt võimalik viisaga ka Eestisse reisida, vaid lisaks viisale peab taotlejal olema ka õigus Eestisse siseneda. Täpsemat teavet Eestisse sisenemise reeglite kohta saab Politsei- ja Piirivalveameti kodulehelt www.politsei.ee.
Viisataotlust esitades kinnitab taotleja, et ta on teadlik sellest, et lisaks viisale vajab ta Eestisse reisimiseks ka õigust Eestisse siseneda ning kui tal ei õnnestu Eestisse siseneda, siis on tegemist taotleja poolt võetud teadliku riskiga, mille majanduslike tagajärgede eest vastutab taotleja.

Viibimine Eestis ja teistes Schengeni konventsiooni liikmesriikides on lühiajaline, kui see ei kesta kauem kui 90 päeva mistahes 180päevase perioodi jooksul. Lühiajaline viibimise aluseks võib olla

  • Schengeni viisa,
  • Schengeni liikmesriigi väljastatud elamisluba,
  • Schengeni liikmesriigi väljastatud D-viisa või
  • kodakondsusest tulenev õigus viibida Schengeni liikmesriikides lühiajaliselt ilma viisat omamata (lühiajaline viisavaba viibimine).

Kui kavandatava viibimise pikkus on rohkem kui 90 päeva 180päevase perioodi jooksul, peab kolmanda riigi kodanik taotlema pikaajalist viibimist võimaldava D-viisa või elamisloa. Täpsema info pikaajalise viibimise kohta leiate siit.