Schengeni viisa taotlemise üldreeglid

TÄHELEPANU!
Seoses uue koroonaviiruse pandeemilise levikuga maailmas on Vabariigi Valitsus ajutiselt piiranud nende isikute ringi, kellel on õigus Eestisse siseneda. Eestisse sisenemise õigust reguleerib Vabariigi Valitsuse korraldus number 169, korralduse tekst on kättesaadav siin.
Saatkond juhib viisataotlejate tähelepanu sellele, et viisataotluse vastuvõtmine ja viisa väljastamine ei tähenda automaatselt seda, et taotlejal on reaalselt võimalik viisaga ka Eestisse reisida, vaid lisaks viisale peab taotlejal olema ka õigus Eestisse siseneda. Täpsemat teavet Eestisse sisenemise reeglite kohta saab Politsei- ja Piirivalveameti kodulehelt www.politsei.ee.
Viisataotlust esitades kinnitab taotleja, et ta on teadlik sellest, et lisaks viisale vajab ta Eestisse reisimiseks ka õigust Eestisse siseneda ning kui tal ei õnnestu Eestisse siseneda, siis on tegemist taotleja poolt võetud teadliku riskiga, mille majanduslike tagajärgede eest vastutab taotleja.

Taotluse võib esitada kuni kolm kuud enne plaanitava reisi algust. Taotleja, kellel on kehtiv mitmekordne Schengeni viisa võib taotluse esitada kuni neli nädalat enne eelmise viisa kehtivuse lõppemist.

Taotleja peab viisa taotlemisel andma sõrmejäljed. Sõrmejälgede andmisest on vabastatud

  • alla 12-aastased lapsed;
  • isikud, kellelt on füüsiliselt võimatu sõrmejälgi võtta. Kui kümmet sõrmejälge ei ole võimalik võtta, siis võetakse nii paljude sõrmede jälg kui võimalik;
  • riigipead või valitsusjuhid ning valitsuse liikmed ja nendega koos reisivad abikaasad ja nende ametliku delegatsiooni liikmed, kui nad on saanud ametliku küllakutse liikmesriikide valitsustelt või rahvusvahelistelt organisatsioonidelt;
  • monarhid ja kuningliku perekonna teised kõrged liikmed, kui nad on saanud ametliku küllakutse liikmesriikide valitsustelt või rahvusvahelistelt organisatsioonidelt;
  • taotlejad, kellelt on vähem kui 59 kuud enne taotluse esitamist varasema Schengeni viisa taotluse menetlemise käigus sõrmejäljed võetud;

Taotlusele lisatud dokumendid võivad olla kas eesti, inglise või türgi keeles. Teistes keeltes olevad dokumendid tuleb enne esitamist tõlkida eesti, inglise või türgi keelde, tõlge peab olema kinnitatud kas vandetõlgi või notari poolt.

Taotluse esitamisel otse saatkonda palume arvestada sellega, et saatkonnas oskavad inimesed suhelda eesti, inglise ja türgi keeles. Kui taotleja ei valda ühtegi neist keeltest, peab ta ise võtma kaasa tõlgi.

Schengeni viisa taotlus vaadatakse läbi 15 päeva jooksul alates selle esitamisest saatkonda. Põhjendatud juhtudel võib läbivaatamise tähtaega pikendada kuni 30 päevani ja erandjuhtudel kuni 60 päevani. Viisataotluse esitamisel VFS Globali viisakeskuse kaudu lisandub läbivaatamise ajale taotluse viisakeskusest saatkonda ja vastuse saatkonnast viisakeskusesse transportimise aeg.

Schengeni viisa taotlemise üldiste reeglite kohta võite täiendavalt lugeda Välisministeeriumi veebilehelt.