Türgis registreeritud perekonnaseisusündmuste kandmine Eesti registrisse

Türgis registreeritud perekonnaseisusündmuste (sünd, abielu, lahutus, surm) Eesti rahvastikuregistrisse kandmiseks tuleb saatkonnale esitada järgmised dokumendid:

1. Türgi perekonnaseisuasutuse poolt väljastatud tõendi või tunnistuse originaal (sünni-, abielu-, või surmatõend või -tunnistus) või abielulahutuse kohtuotsuse ärakiri koos tõlkega. Saatkond soovitab sünni, abielu ja surma puhul kasutada Türgi perekonnaseisuasutuste väljastatavaid mitmekeelseid tõendeid (CIEC tõendeid) Formül A (sünd), Formül B (abielu) või Formül C (surm), sest neid ei ole vaja eelnevalt apostilliga kinnitada ega tõlkida. Muu dokumendi esitamisel, tuleb see enne saatkonda esitamist tõlkida kas eesti, vene või inglise keelde ning nii dokument ise kui ka selle notariaalne tõlge peavad olema kinnitatud apostilliga.

2. Omakäeline avaldus, milles avaldatakse soovi kanda konkreetne perekonnasündmus Eesti registrisse. Avaldusse tuleb lisaks märkida ka aadress Türgis, kuhu saatkond saab esitatud dokumendi originaali pärast sündmuse Eesti registrisse kandmist tagasi saata (saatmine toimub saaja kulul).

3. Abielu puhul mõlema abikaasa isikut tõendavate dokumentide (pass või isikutunnistus) koopiad, teiste sündmuste puhul on vaja avaldaja passi koopiat vaid juhul, kui dokumendid saadetakse saatkonda postiga.

Dokumendid võib saatkonda tuua isiklikult või saata posti teel (saatkonna postiaadressi leiate siit). Kui soovite dokumendid saatkonda isiklikult kohale tuua, siis palun leppige enne aeg kokku e-posti teel ([email protected]).

Dokumendid Türgis registreeritud perekonnaseisusündmuse Eesti registrisse kandmiseks võite esitada ka Eestis asuvale perekonnaseisuasutusele.

Välisriigis registreeritud perekonnaseisusündmuse kandmise eest Eesti registrisse riigilõivu ei võeta.