Millistel juhtudel on võimalik taotleda D-viisat?

 

Millistel juhtudel on võimalik D-viisat taotleda

D-viisa taotlemise eelduseks on taotleja tõestatud vajadus viibida Eestis rohkem kui 90 päeva 180päevase perioodi jooksul.

Kui D-viisat taotletakse või D-viisa on väljastatud lühiajaliseks töötamiseks, õppimiseks või  iduettevõtlusega tegelemiseks, võivad üldjuhul taotlejaga samadel alustel taotleda viisat ka tema abikaasa, alaealine laps ja täisealine laps, kes ei ole terviseseisundi või puude tõttu suuteline iseseisvalt toime tulema.