Schengeni viisa taotlemisel makstav viisatasu

Viisatasu Schengeni viisa taotluse läbivaatamise eest on 80 eurot, lapsed vanuses 6-11 aastat maksavad viisatasu 40 eurot.

Viisatasu maksmisest on vabastatud:

 • alla kuue aasta vanune laps;
 • õpingute või hariduse omandamise eesmärgil riigis viibiv kooliõpilane, üliõpilane ja kraadiõppe üliõpilane ning nendega kaasas olev õpetaja;
 • kolmanda riigi teadlane, kes reisib teadusliku uurimistegevuse eesmärgil, nagu on määratletud Euroopa Parlamendi ja nõukogu 28. septembri 2005. aasta soovituses 2005/761/EÜ (liikmesriikide poolt ühtsete lühiajaliste viisade andmise hõlbustamise kohta kolmandate riikide teadlastele, kes reisivad ühenduses teadusliku uurimistegevuse eesmärgil);
 • kuni 25 aasta vanune mittetulundusühingu esindaja, kes osaleb mittetulundusühingute korraldatud seminaril, konverentsil, spordi-, kultuuri- ja haridusüritusel;
 • Eesti kodaniku pereliige;
 • Euroopa Liidu liikmesriigi, Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriigi või Šveitsi Konföderatsiooni kodaniku perekonnaliige Euroopa Liidu kodaniku seaduse mõttes;
 • isik, kes saabub Eestisse Vabariigi Presidendi, Riigikogu juhatuse liikme, Vabariigi Valitsuse liikme, õiguskantsleri, riigikontrolöri, Riigikohtu esimehe või Kaitseväe juhataja kutsel põhjendatud kultuurihuvide, välispoliitiliste, arengupoliitiliste või muude oluliste üldiste huvide edendamiseks või humanitaarkaalutlustel;
 • diplomaatilise ja teenistuspassi kasutaja.

Vene Föderatsiooni, Ukraina, Albaania, Armeenia, Aserbaidžaani, Bosnia ja Hertsegoviina, Gruusia, Makedoonia, Montenegro, Serbia ja Moldova kodanikud maksavad vastavalt nende riikide ja Euroopa Liidu vahel sõlmitud viisalitsustuslepingutele Schengeni viisa taotluse läbivaatamise eest riigilõivu 35 eurot. Nimetatud riikide kodanikele rakenduvad ka teised viisalihtsustuslepingutes ette nähtud soodustused. Täpsemalt saab viisalihtsustuslepingute kohta lugeda siit.

Riigilõivu saab tasuda

 • saatkonnas kohapeal sularahas (vastu võetakse vaid euro paberraha, palume võimalusel varuda täpne summa);
 • saatkonnas kohapeal pangakaardiga (VISA, EuroCard, kasutatav pangakaart peab võimaldama teha makseid välismaal);
 • ülekandega saatkonna arveldusarvele Garanti pangas (eurodes);
 • ülekandega Rahandusministeeriumi arveldusarvele Eestis (eurodes).

Saatkonna arveldusarve:
Eesti Vabariigi Suursaatkond
Garanti Bank
324 – 9097779
Swift: TGBATRISXXX
IBAN: TR28 0006 2000 3240 0009 0977 79
Makse selgitusse palume märkida taotleja nimi ja taotletava viisa tüüp.
NB! panga ülekandetasu peab maksma taotleja!

Rahandusministeeriumi arveldusarved Eestis:

 • SEB Pank EE891010220034796011 (BIC/SWIFT: EEUHEE2X)
 • Swedbank EE932200221023778606 (BIC/SWIFT: HABAEE2X)
 • LHV Pank EE777700771003813400 (BIC/SWIFT: LHVBEE22)
 • Luminor Bank EE701700017001577198 (BIC/SWIFT: RIKOEE22)

Viitenumber: 2900073630

Rahvusvahelisel maksekorraldusel palume viitenumbri märkida selgituse reale.
Makse selgitus: Viisataotluste läbivaatamine, taotleja nimi.