Kes saavad taotleda Schengeni viisat Eesti saatkonnas Ankaras?

TÄHELEPANU!
Seoses uue koroonaviiruse pandeemilise levikuga maailmas on Vabariigi Valitsus ajutiselt piiranud nende isikute ringi, kellel on õigus Eestisse siseneda. Eestisse sisenemise õigust reguleerib Vabariigi Valitsuse korraldus number 169, korralduse tekst on kättesaadav siin.
Saatkond juhib viisataotlejate tähelepanu sellele, et viisataotluse vastuvõtmine ja viisa väljastamine ei tähenda automaatselt seda, et taotlejal on reaalselt võimalik viisaga ka Eestisse reisida, vaid lisaks viisale peab taotlejal olema ka õigus Eestisse siseneda. Täpsemat teavet Eestisse sisenemise reeglite kohta saab Politsei- ja Piirivalveameti kodulehelt www.politsei.ee.
Viisataotlust esitades kinnitab taotleja, et ta on teadlik sellest, et lisaks viisale vajab ta Eestisse reisimiseks ka õigust Eestisse siseneda ning kui tal ei õnnestu Eestisse siseneda, siis on tegemist taotleja poolt võetud teadliku riskiga, mille majanduslike tagajärgede eest vastutab taotleja.

Viisa taotlemine Eesti suursaatkonnas Ankaras

Eesti saatkonnas Ankaras saavad Schengeni viisat taotleda:

  • kõik Türgi elanikud sõltumata nende kodakondsusest. Kui taotleja ei ole Türgi kodanik, saab ta Eesti saatkonnas Ankaras Schengeni viisat taotleda vaid juhul, kui tal on kehtiv Türgi elamisluba;
  • Türgis mitte elavad isikud, kelle elukohariigis ei ole võimalik Eesti külastamiseks Schengeni viisat taotleda ehk kelle elukohariigis ei ole Eesti välisesindust, mis menetleks viisataotlusi ning samuti ei esinda taotleja elukohariigis ükski teine Schengeni liikmesriik Eestit Schengeni viisade väljastamisel. Viisade menetlemisega tegelevate Eesti väliseisnduste nimekirja leiate Välisministeeriumi veebilehelt, nende riikide loetelu, kus Eestit esindab mõni teine liikmesriik on leitav samuti Välisministeeriumi veebilehelt.