Kes saavad taotleda Schengeni viisat Eesti saatkonnas Ankaras?

 

Viisa taotlemine Eesti suursaatkonnas Ankaras

Eesti saatkonnas Ankaras saavad Schengeni viisat taotleda:

  • kõik Türgi elanikud sõltumata nende kodakondsusest. Kui taotleja ei ole Türgi kodanik, saab ta Eesti saatkonnas Ankaras Schengeni viisat taotleda vaid juhul, kui tal on kehtiv Türgi elamisluba;
  • Türgis mitte elavad isikud, kelle elukohariigis ei ole võimalik Eesti külastamiseks Schengeni viisat taotleda ehk kelle elukohariigis ei ole Eesti välisesindust, mis menetleks viisataotlusi ning samuti ei esinda taotleja elukohariigis ükski teine Schengeni liikmesriik Eestit Schengeni viisade väljastamisel. Viisade menetlemisega tegelevate Eesti väliseisnduste nimekirja leiate Välisministeeriumi veebilehelt, nende riikide loetelu, kus Eestit esindab mõni teine liikmesriik on leitav samuti Välisministeeriumi veebilehelt.