Kus saab Türgis Eestisse sõitmiseks Schengeni viisataotlust esitada?

TÄHELEPANU!
Seoses uue koroonaviiruse pandeemilise levikuga maailmas on Vabariigi Valitsus ajutiselt piiranud nende isikute ringi, kellel on õigus Eestisse siseneda. Eestisse sisenemise õigust reguleerib Vabariigi Valitsuse korraldus number 169, korralduse tekst on kättesaadav siin.
Saatkond juhib viisataotlejate tähelepanu sellele, et viisataotluse vastuvõtmine ja viisa väljastamine ei tähenda automaatselt seda, et taotlejal on reaalselt võimalik viisaga ka Eestisse reisida, vaid lisaks viisale peab taotlejal olema ka õigus Eestisse siseneda. Täpsemat teavet Eestisse sisenemise reeglite kohta saab Politsei- ja Piirivalveameti kodulehelt www.politsei.ee.
Viisataotlust esitades kinnitab taotleja, et ta on teadlik sellest, et lisaks viisale vajab ta Eestisse reisimiseks ka õigust Eestisse siseneda ning kui tal ei õnnestu Eestisse siseneda, siis on tegemist taotleja poolt võetud teadliku riskiga, mille majanduslike tagajärgede eest vastutab taotleja.

Schengeni viisataotluse esitamine Türgis

Taotluse saab esitada:

  • VFS Globali viisakeskustes üle terve Türgi (kokku 13 keskust). Täpsema info viisakeskuste asukohtade ja nendes taotluse esitamise korra kohta leiate VFS Globali veebilehelt. VFS Globali viisakeskuse kaudu viisataotluse esitamisel tuleb tasuda viisakeskuse teenustasu 16 eurot;
  • otse Eesti saatkonda Ankaras. Taotluse esitamiseks tuleb eelnevalt broneerida aeg saatkonna elektroonilises kalendris. Kalendris saab aegu broneerida kuni 60 päeva ette. Palun pidage meeles, et igale taotlejale (kaasaarvatud alaealine laps) tuleb broneerida eraldi aeg. Vastu võetakse vaid selle isiku taotlus, kelle nimele on tehtud broneering elektroonilises kalendris.