Elamisloa taotlemine

Saatkonnas esitatud elamisloataotlus edastatakse läbivaatamiseks ja otsuse tegemiseks Eesti Politsei- ja Piirivalveametisse, kes teeb otsuse kahe kuu jooksul alates päevast, mil taotlus nendeni jõudis. Täpsemat infot elamisloa taotlemise tingimuste, taotlemisel esitatavate dokumentide ja taotlemisel tasutava riigilõivu kohta leiate Politsei- ja Piirivalveameti kodulehelt www.politsei.ee.

Taotluse esitamiseks tuleb eelnevalt broneerida aeg saatkonna elektroonilises kalendris. Palun pidage meeles, et igale taotlejale (kaasaarvatud alaealine laps) tuleb broneerida eraldi aeg. Vastu võetakse vaid selle isiku taotlus, kelle nimele on tehtud broneering elektroonilises kalendris.

Palume arvestada sellega, et saatkonnas oskavad inimesed suhelda eesti, inglise ja türgi keeles. Kui taotleja ei valda ühtegi neist keeltest, peab ta ise võtma kaasa tõlgi.

Riigilõivu saab saatkonda taotluse esitamisel tasuda

  • saatkonnas kohapeal sularahas (vastu võetakse vaid eurosid, palume võimalusel varuda täpne summa);
  • saatkonnas kohapeal pangakaardiga (VISA, EuroCard, kasutatav pangakaart peab võimaldama teha makseid välismaal);
  • ülekandega saatkonna arveldusarvele Garanti pangas (eurodes);
  • ülekandega Rahandusministeeriumi arveldusarvele Eestis (eurodes).

Saatkonna arveldusarve:

Eesti Vabariigi Suursaatkond Ankara
Garanti Bank
324 – 9097779
Swift: TGBATRISXXX
IBAN: TR28 0006 2000 3240 0009 0977 79
Makse selgitusse palume märkida taotleja nimi ja viisa tüüp.

Elamisloa taotluse läbivaatamise eest tasutava riigilõivu tasumisel Rahandusministeeriumi arveldusarvele Eestis palun juhinduda Politsei- ja Piirivalveameti kodulehel olevast informatsioonist.