Perekonnaseisusündmuste tõendite ja rahvastikuregistri väljavõtete tellimine

Saatkonnast saab tellida järgmisi Eestis registreeritud perekonnasündmuste tõendeid:

Saatkonna poolt väljastatud Eestis registreeritud perekonnasündmuste tõend

Saatkond saab tõendi väljastada kas eesti, inglise või saksa keeles. Saatkonna väljastatud tõendit saab kasutada ainult Türgis, tõend ei vaja enne Türgis kasutamist legaliseerimist ega apostilliga kinnitamist, kuid saatkonnale teadaolevalt on tõend vaja enne Türgis kasutamist tõlkida türgi keelde. Kuna tõendi väljastab saatkond, siis on selle menetlusaeg lühike, ideaalis saab saatkond tõendi väljastada ootetööna. Tõendit on võimalik tellida ka e-rahvastikuregistri vahendusel.
Tellimiseks vajalikud dokumendid: täidetud ja allkirjastatud perekonnasündmuse tõendi väljastamise avaldus, taotleja passi koopia (ainult posti teel tellides).
Riigilõiv: 20 eurot. Riigilõivu tasumise kohta saate täpsemalt lugeda siit.

Eestis asuva perekonnaseisuasutuse poolt väljastatud Eestis registreeritud perekonnasündmuste tõend

Tõendit saab tellida saatkonna vahendusel. Eestis asuv perekonnaseisuasutus saab tõendi väljastada kas eesti, inglise või saksa keeles, tõendit saab kasutada ka väljaspool Türgit, kuid enamustes riikides kasutamiseks peab tõendi enne selle kasutamist kas legaliseerima või laskma kinnitada apostilliga. ka Türgis kasutamiseks peab Eestis asuva perekonnaseisuasutuse väljastatud tõend olema kinnitatud apostilliga, saatkonnale teadaolevalt on tõend vaja enne Türgis kasutamist tõlkida türgi keelde. Kuna tõendi väljastab Eestis asuv perekonnaseisuasutus, siis kulub tõendi väljastamisele rohkem aega, ideaaltingimustes vähemalt nädal, halbade olude kokkulangemisel kuni kolm-neli nädalat. Tähelepanu! Apostilliga kinnitavad Eesti dokumente Eesti notarid, täpsemat teavet saab Notarite koja veebilehelt.
Tellimiseks vajalikud dokumendid: täidetud ja allkirjastatud perekonnasündmuse tõendi väljastamise avaldus (tõendi valik: Eesti perekonnaseisuasutuse tõend), täidetud ja allkirjastatud dokumendi tellimistaotlus, taotleja passi koopia (ainult posti teel tellides).
Riigilõiv: 20 eurot dokumendi ja 20 eurot dokumendi tellimise eest, kokku 40 eurot. Riigilõivu tasumise kohta saate täpsemalt lugeda siit.

Mitmekeelne perekonnasünduste tõend ehk CIEC tõend

CIEC tõendeid saab väljastada ainult Eesti perekonnaseisuasutus. Tõendit saab tellida saatkonna vahendusel. Kuna nii Türgi kui ka Eesti on ühinenud vastava konventsiooniga (CIECi (International Commission on Civil Status Conventions) perekonnaseisuaktide mitmekeelsete väljavõtete väljastamise 1976. aasta Viini konventsioon), ei vaja CIEC tõend enne Türgis kasutamist legaliseerimist ega apostilliga kinnitamist, samuti ei ole seda vaja Türgis kasutamiseks tõlkida. Teistes riikides saab CIEC tõendit kasutada juhul kui konkreetne riik on eelpoolmainitud konventsiooniga liitunud. Kuna tõendi väljastab Eestis asuv perekonnaseisuasutus, siis kulub tõendi väljastamisele rohkem aega, ideaaltingimustes vähemalt nädal, halbade olude kokkulangemisel kuni kolm-neli nädalat.
Tellimiseks vajalikud dokumendid: täidetud ja allkirjastatud perekonnasündmuse tõendi väljastamise avaldus (tõendi valik: mitmekeelne tõend, vorm: CIEC), täidetud ja allkirjastatud dokumendi tellimistaotlus, taotleja passi koopia (ainult posti teel tellides).
Riigilõiv: 10 eurot dokumendi ja 20 eurot dokumendi tellimise eest, kokku 30 eurot. Riigilõivu tasumise kohta saate täpsemalt lugeda siit.

Rahvastikuregistri väljavõte

Kui te soovite Eesti riigilt tõendit perekonnaseisusündmuse kohta, mis on registreeritud välisriigis ja hiljem Eesti registrisse kantud, siis sellisel puhul saab saatkond väljastada rahvastikuregistri väljavõte.
Tellimiseks vajalikud dokumendid: täidetud ja allkirjastatud elukohatõendi või rahvastikuregistri väljavõtte väljastamise avaldus (tellitakse rahvastikuregistri väljavõte), taotleja passi koopia (ainult posti teel tellides).
Riigilõiv: 20 eurot. Riigilõivu tasumise kohta saate täpsemalt lugeda siit.

Perekonnasündmuste tõendeid ja rahvastikuregistri väljavõtteid saab tellida kas saatkonda isiklikult kohale tulles (eelnevalt palun broneerida aeg meie elektroonilises kalendris broneering.mfa.ee), e-posti teel digitaalselt allkirjastatult või posti teel. Kui dokument tellitakse e-posti või posti teel, saadab saatkond valmis tõendi kulleriga taotleja kulul tema poolt näidatud Türgi aadressile. Väljapoole Türgit saatkond dokumente postiga ei saada.