Tõendid

Konsul saab Eesti kodaniku või Eesti juriidilise isiku taotlusel anda tõendi talle teadaolevate asjaolude kohta. Tõendit võib taotleda igaüks, tõendi andmise eelduseks on, et tõendamist vajavad asjaolud on aset leidnud Eestis ja konsul saab neid asjaolusid tõendada. Tõendada saab asjaolusid, mis on dokumentaalselt tõendatud. Dokumentaalselt tõendatud on asjaolud, mida konsulaarametnik saab kontrollida õiguslikku tähendust omavatest registritest (näiteks rahvastikuregister, äriregister) või isikule väljastatud dokumendist. Tõendi väljastamisel makstakse riigilõivu 30 eurot.

Tõendi saab anda näiteks abielu sõlmimist takistavate asjaolude puudumise kohta (aluseks rahvastikuregistri andmed), karistamatuse kohta (aluseks karistusregistri tõend), elamisloa olemasolu kohta (aluseks rahvastikuregistri andmed). Tõendi tellimiseks saatke palun saatkonnale e-kiri aadressile embassy.ankara@mfa.ee.