D-viisa taotlemise üldreeglid

TÄHELEPANU!
Seoses uue koroonaviiruse pandeemilise levikuga maailmas on Vabariigi Valitsus ajutiselt piiranud nende isikute ringi, kellel on õigus Eestisse siseneda. Eestisse sisenemise õigust reguleerib Vabariigi Valitsuse korraldus number 169, korralduse tekst on kättesaadav siin.
Saatkond juhib viisataotlejate tähelepanu sellele, et viisataotluse vastuvõtmine ja viisa väljastamine ei tähenda automaatselt seda, et taotlejal on reaalselt võimalik viisaga ka Eestisse reisida, vaid lisaks viisale peab taotlejal olema ka õigus Eestisse siseneda. Täpsemat teavet Eestisse sisenemise reeglite kohta saab Politsei- ja Piirivalveameti kodulehelt www.politsei.ee.
Viisataotlust esitades kinnitab taotleja, et ta on teadlik sellest, et lisaks viisale vajab ta Eestisse reisimiseks ka õigust Eestisse siseneda ning kui tal ei õnnestu Eestisse siseneda, siis on tegemist taotleja poolt võetud teadliku riskiga, mille majanduslike tagajärgede eest vastutab taotleja.

Üldjuhul tuleb taotlus esitada isiklikult. Kui alaealine laps ei pea andma taotluse esitamisel sõrmejälgi, ei pea ta isiklikult kohale tulema, piisab kui kohal viibib alaealise lapsevanem või eeskostja.

Taotleja peab viisa taotlemisel andma sõrmejäljed. Sõrmejälgede andmisest on vabastatud:

  • alla 12-aastased taotlejad;
  • taotlejad, kellelt on füüsiliselt võimatu sõrmejälgi võtta;
  • riigipead ja valitsusjuhid ning valitsuse liikmed ja nendega koos reisivad abikaasad ja nende ametliku delegatsiooni liikmed, kui nad on saanud ametliku küllakutse Eesti Vabariigi valitsuselt või rahvusvaheliselt organisatsioonilt;
  • monarhid ja kuningliku perekonna teised kõrged liikmed, kui nad on saanud ametliku küllakutse Eesti Vabariigi valitsuselt või rahvusvaheliselt organisatsioonilt;
  • Eestisse akrediteeritavad välisriigi diplomaatilise esinduse ja konsulaarasutuse töötajad ning nende perekonnaliikmed, kui neid Eestisse lähetanud riik ei võta sõrmejälgi Eesti diplomaatilise esinduse ja konsulaarasutuse töötajatelt ning nende perekonnaliikmetelt.

Taotlusele lisatud dokumendid võivad olla kas eesti, inglise või türgi keeles. Teistes keeltes olevad dokumendid tuleb enne esitamist tõlkida eesti, inglise või türgi keelde, tõlge peab olema kinnitatud kas vandetõlgi või notari poolt.

Taotluse esitamisel palume arvestada sellega, et saatkonnas oskavad inimesed suhelda eesti, inglise ja türgi keeles. Kui taotleja ei valda ühtegi neist keeltest, peab ta ise kaasa võtma tõlgi.

D-viisa taotlemise üldiste reeglite kohta võite täiendavalt lugeda Välisministeeriumi veebilehelt.