Saatkond alustab viisataotluste vastuvõtmist taotlejatelt, kes vajavad viisat õppimiseks või töötamiseks

6. juulil laiendas Vabariigi Valitsus nende isikute ringi, kes võivad erandkorras Eestisse siseneda ning selleks viisat taotleda. Nüüdsest laieneb erandkorras viisa taotlemise võimalus ka neile, kes soovivad viisat õppimiseks Eestis registreeritud õppeasutuses või töötamiseks (viisa taotlemine lühiajalise töötamise registreerimise alusel). Täpsem teave kehtivate erandite kohta on kättesaadav saatkonna kodulehel ankara.mfa.ee.

Erandkorras viisa taotlejad peavad taotluse esitamiseks broneerima aja saatkonna elektroonilises kalendris broneering.mfa.ee, broneeringut tehes peab lisateabe väljal ära märkima erandi, millele tuginedes viisat taotletakse. Broneeringud, millel vastav märge puudub, kustutatakse kalendrist eelneva hoiatuseta.